Vítek Fiala - basa

V kapele: 1995 Nyní: Lokomotiva